Aktuálně z masérny

Podívejte se na aktuální informace a prodkukty. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Podrobnosti

Wellness

Kokosovo čokoládová, Natural spa wax, Čokoládové masáže, o Medová masáž, a další.

Podrobnosti

Regenerace a zdraví

Lymfatické masáže, Masáže, Cvičení, Cvičení dle Mojžíšové, a další.

Podrobnosti

Ostatní

Podiatrie, Aromaterapie, Sm systém, Přírodní potravinové doplňky

Podrobnosti

Cvičení

Zdravotní cvičení

V naší provozovně se přikláníme k názoru, že bez aktivního zapojení klienta, není možné dosáhnout dlouhodobého posunu. Pouze aktivní přístup klienta může vést k postupné transformaci problémů a maximální podpoře autoregeneračních schopností těla samotného.

Pokud chceme zmínit něco o cvičení měli bychom si nejprve říci něco o svalstvu, protože o něj nám při cvičení jde. Základní dělení svalstva je na útrobní (hladké) a kosterní (příčně pruhované) a srdeční. Nás bude zajímat svalstvo kosterní. To nám slouží k držení těla a úrovedení pohybu. Dále chci upozornit, že toto svalstvo tvoří okolo 70% voda a  z toho také pramení zvýraznění obtíží při nedostatečném příjmu tekutin (dle doporučení světové zdravotnické organizace by měl být příjem tekutin okolo 4-5dcl na každých 10 kg tělesné hmotnosti!!!). Nás bude zajímat, že v těle jsou svaly, které mají tendenci ke zkracování a svaly, které mají tendenci k ochabování a obě tyto skupiny musí spolu fungovat v rovnováze. O co více bude jedna svalová skupina zkrácená o to více bude druhá svalová skupina ochablá! Vlivem jednostranné zátěže, kterou má snad každý z nás (ať v práci makáme jako šroubek nebo ležíme doma na gauči), vzniká nerovnováha mezi těmito skupinami tzv. svalová disbalance. Proto čím pestřejší a rozmanitější bude náš pohyb tím méně budeme mít těchto problémů. Pokud máme vhodného pohybu málo, pak ho (chtě či nechtě) musíme kompenzovat vhodným cvičením a je velmi důležité si uvědomit, že protažení či posílení svalu nedosáhneme žádnou masáží, injekcí či práškem. Je to činnost na které se musíme podílet mi sami.

Je mnoho způsobů cvičení. Někdo upřednostňuje cvičení na podložce v klidu domova, někdo k tomu potřebuje skupinku lidí, hudbu a pocit uspokojení mu dá pouze mokré, propocené tričko. Ovšem nejpozději, kdy již nějaké obtíže pohybového aparátu máte, je důležité si uvědomit, že vhodné cvičení pro každé jednotlivce je hlavně to, při kterém protáhneme zatěžované svalové skupiny a pohneme svaly, které při běžném pohybu nepoužíváme. A to lze jen velmi těžko s pomocí nějaké brožury, která stejně při prvním úklidu končí většinou v koši.

Pokud máte chuť překonat lenost a dopracovat se nějakého výsledku, rád Vám s tím poradím.

Ukázka protahovacích cviků.

Ještě k protahování obecně. Protažení zkrácené svalové skupiny trvá cca 2 – 7 měsíců intenzivního protahování. Aby se protahování dalo nazvat intenzivní, je důležité ho provádět vícekrát za jeden den! Obecně lze doporučit cca 4 x denně, ale může být i více (je to na individuální poradě). Dále je potřeba se nenechat odradit citlivostí svalových skupin po prvních dnech protahování. Intenzitu (chcete-li bolestivost) při protažení je třeba volit individuálně po poradě, ale obecně – do prvních pocitů bolesti či pálení.

Protažení přední svalové skupiny stehen

Cílem je dostat patu co nejblíže k hýždím. Dbáme na to,

 • aby se nám „nerozjížděli“ kolena od sebe,
 • abychom se neprohýbali (důležité) v bedrech.

Vydrž v protažení vždy 8 s, opakujeme střídavě na pravé i levé noze tak, abychom dosáhli na každé straně čtyřech opakování.

Protažení hýžďových svalů

Cílem je dostat palec co nejblíže hrudníku. Dbáme na to

 • aby byl palec nohy přímo nad hrudní kostí,
 • aby byl v koleni úhel cca 90°,
 • aby druhá noha zůstala natažená a aby se pokud možno nezvedala od podložky.

Vydrž v protažení vždy 8 s, opakujeme střídavě na pravé i levé noze tak, abychom dosáhli na každé straně čtyřech opakování.

Protažení zadních svalových skupin stehen:

Cílem je dostat !nataženou! nohu co nejblíže hlavy (případně i za hlavu). Dbáme na to

 • aby nebyla špička vytočená k vnitřnímu či vnějšímu kotníku (aby zůstala kolmo k bérci),
 • aby jsme v žádném případě nekrčili nohu v koleni – noha musí zůstat po celou dobu proplá!,
 • abychom nepřetěžovali trapéz je nutné ramena tlačit do podložky a dolů k pasu.

Vydrž v protažení vždy 8 s, opakujeme střídavě na pravé i levé noze tak, abychom dosáhli na každé straně čtyřech opakování.

Protažení prsních svalů

Cílem je postupně posunovat paži (po cca 15 cm) za tělo a tím prodáhnou celý prsní sval. Dbáme na to

 • aby jsme se neprohýbali v dolní části zad,
 • aby dlaň protahované ruky směřovala, po celou dobu protahování, dolů k podložce,
 • aby protahovaná paže zůstávala proplá v lokti.

Pokud není tah dostatečný, zvětšíme jej vždy tlakem dlaně do podložky na ruce, která nás podepírá před tělem. V protažení vydrž 6 – 8 s v každé poloze paže, po protažení jedné strany opakujeme totéž na straně druhé.